Výpočet ceny

Výpočet ceny je opravdu jednoduchý, stačí vynásobit počet ujetých kilometrů x 40,- Kč a přičíst jednorázově 80,- Kč nástupní sazbu.  

(v případě, že jste VIP zákazník tak 35,- / 1km)

Následující tabulka vypočítává cenu, kterou za daný počet kilometrů uhradíte. V zeleném sloupci je znázorněn počet ujetých kilometrů a ve žlutém je cena v korunách.

kilometrovnik_rž

 

Ceník převozu

 

Ceník

Nástupní
sazba

cena za
1 km

čekání
1 min.

min. cena převozu

STANDARD

80 Kč 40 Kč 8 Kč 480 Kč (1 - 10 km)

STANDARD - VIP

80 Kč 35 Kč 8 Kč 430 Kč (1 - 10 km)
Denní ceník (6:00 - 18:00) 80 Kč 40 Kč 8 Kč 680 Kč (1 - 15 km)

 

  • Po přistavení našeho vozidla je 5 minut čekání zdarma.
  • Řidič je povinen vydat vám na požádání stvrzenku. Odmítne-li ji vydat, nemusíte jízdné uhradit.
  • Pouze u převozu vozidla začínající mimo Prahu a končící mimo Prahu, účtujeme příplatek za přistavení vozidla. Příplatek je za cenu převozu od hranice Prahy k zákazníkovi. Viz ukázkový příklad.

2 ukázkové příklady

  • Převážíme vozidlo 10 km po Praze, cena převozu je 480 Kč. Na zákazníka čeká posádka 10 minut (5 min. nad rámec bezplatné čekací doby), za čekání tedy účtujeme 40 Kč (5 x 8Kč). Celkem účtujeme 520 Kč.
     
  • Převážíme vozidlo z Jesenice do Modletic (cca 3km). Cena za převoz je 480 Kč (minimální cena převozu). Příplatek za přistavení vozidla mimo prahu je 80 Kč (2 km) od hranice Prahy do Jesenice. Celkem účtujeme (bez čekání) 560 Kč

Proč jezdit s námi?

Online aplikace

Využívejte naši službu 24/7 kdykoliv a kdekoliv

Hledáte práci?

Vlastní auto
Dispečink
Skvělý výdělek
...

Aktuality a články